Прирачник за полагање возачки испит

Прирачник за полагање возачки испит

Подигањето на нивото на знаењата од областа на сообраќајот, односно сообраќајните правила и прописи, етика и хуманите односи во сообраќајот и нивното познавање, како и препознавањето на последиците од нивното непочитување - директно влијаат на севкупната безбедност на сообраќајот на патиштата.

Прирачник за полагање возачки испит

Date

24 May 2017

Tags

Пост
©2017 АМД ДИЧО ПАНОВ Гевгелија. Сите права се заштитени. Дизајнирано од: epoha

Search