Домаќинско осигурување

Домот е наша животна инвестиција, го создаваме со години а може да исчезне за миг.
Сигурноста на домот треба да биде приоритет на секоја фамилија.
Без разлика дали живееме во куќа или стан постојат многу опасности кои можат да го загрозат нашиот дом неговата покуќнина и предмети.

Со мала инвестиција може да го заштитите вашиот дом а во случај на неочекуван или непосакуван штетен настан полисата за домакинско осигурување ќе ви помогне да го реновирате вашиот дом и ja надоместите загубата.