Каско осигурување

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА – КАСКО

Каско-осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот.

ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ