Меѓународни документи

Меѓународна возачка дозвола

МВД се издава на граѓани на Р. Македонија врз основа на нивната национална возачка дозвола. МВД се издава со максимален рок од 3 години и зависи рокот на важноста на националната возачка дозвола.

Потребни документи:

- Потврда од МВР дека нема забрана за управување со моторно возило
- лична карта или пасош
- возачка дозвола
- две фотографии (формат 35mm x 45mm)

цена: 845 денари
mvd.png
Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата потребни се следниве документи:

  • Меѓународната возачка дозвола која се издава согласно со Меѓународната конвенција за сообраќај на патиштата, усвоена на 8 ноември 1968 година во Виена.
  • Одобрение за управување туѓо моторно возило кое се издава врз основа на овластувањата на АМД добиени од страна на FIA - организација којашто ги обединува сите Авто-Мото и Туринг Клубови, како и Здруженија на светско ниво.
  • Зелен картон

Дозвола (Одобрение) за управување со туѓо моторно возило

ДТВ се издава на граѓани на Р.Македонија на основа на овластување од сопственикот на возилото во присуство на сопственикот и лицето на кое му се дава возилото на користење.
Рок на важност на ДТВ е една година или помалку ако тоа го бара сопственикот на возилото.
ОД ФИЗИЧКО НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Потребни документи
- Сообраќајна дозвола
- Лична карта на сопственикот
- Пасош на корисникот
- Лично присуство на давателот и на корисникот на возилото

цена: 485 денари

ОД ПРАВНО НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Потребни документи
- Сообраќајна дозвола
- Писмено овластување-барање (од правното лице до АМД) за издавање на ДТВ со сите податоци за возилото
- Пасош на корисникот и негово лично присуство

цена: 485 денари
odobrenie1.png

Зелена карта

ПРЕМИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗЕЛЕН КАРТОН

Возило Важност 1 месец Важност 1 година
Мoторцикли / 1.850 ден.
Патнички возила до 66 KW 1.850 ден. 3.690 ден.
Патнички возила над 66 KW 3.075 ден. 5.536 ден.
Влечни возила, трактори, специјални возила, приклучни возила и работни возила / 5.536 ден.
Комбинирани возила / 9.656 ден.
Влекачи, товарни возила и автобуси / 17.222 ден.

 

osigruruvanje.png
©2017 АМД ДИЧО ПАНОВ Гевгелија. Сите права се заштитени. Дизајнирано од: epoha

Search