Багодарница за Авто сервис “Парк Плус“ Гевгелија

Со отварањето на новата Станица за технички преглед сопствениците на моторни возила со извршениот технички преглед на нивното патничко моторно возило добиваат и купончиња за користење на бесплатни автомеханичарски услуги.

Previous Next

Благодарение на разбирањето што Македонска Пошта го имаше во олеснување на процесот за наплата на надоместоците при регистрација на возила, почнувајќи од 04. 01. 2016 година

Одлука на Уставен суд на РМ

 Согласно донесената Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија со која се укинува делот “овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот

Барај

©2017 АМД ДИЧО ПАНОВ Гевгелија. Сите права се заштитени. Дизајнирано од: epoha

Search