Дичо Панов е роден на 28.08.1918 година до Велес. Потекнува од позната ковачко-коларска занаетчиска фамилија која имала ствоја работилница каде се стекнува со основно и средно занаетчиско образование. Фамилијата на Дичо Панов во работилницата се занимава со поправка и производство на коњски коли наменети за превоз односно транспорт на стока, како и поправка и производство на чези и пајтони наменети за превоз на патници.

Подоцна фамилијата на Дичо Панов околу 1938-1939 година се населува во Гевгелија каде го продолжува семејниот занает повторно во сопствената ковачко-коларска занаетичиска работилница која се наоѓала на денешната локација на Територијалната противпожарна единица на Гевгелија.

 

 

Со доаѓањето на првите моторни возила во Гевгелија по отварањето на механичката работилница на Околискиот здрушен сојуз во Гевгелија (на локација позади денешната Аптека-7ми Ноември во Гевгелија) работи како автомеханичар во истата, а подоцна и како инструктор за обука на возачи.

Несреќно загинува во 1954 година, во негова чест АМД Гевгелија го менува името во АМД “ДИЧО ПАНОВ” Гевгелија од кога почнува да функционира надвор од рамките на Народна техника.