Search

Дичо Панов е роден на 28.08.1918 година до Велес. Потекнува од позната ковачко-коларска занаетчиска фамилија која имала ствоја работилница каде се стекнува со основно и средно занаетчиско образование. Фамилијата на Дичо Панов во работилницата се занимава со поправка и производство на коњски коли наменети за превоз односно транспорт на стока, како и поправка и производство на чези и пајтони наменети за превоз на патници.

Неговата фамилијата 1938-1939 година се населува во Гевгелија каде го продолжува семејниот занает повторно во сопствената ковачко-коларска занаетичиска работилница која се наоѓала на денешната локација на Територијалната противпожарна единица на Гевгелија.

Покрај негувањето на семејниот занает Дичо Панов по ослободувањето работел во Колективот во Негорци. Подоцна на расчистување и поправка на железничката пруга како и расчистување на коритото на Сува река од пропаднати вагони и локомотиви. Дичо Панов работел и во работилницата за ремонтирање и поправка на вагони и локомотиви како и ложилницата во Скопје (денешна населба Капиштец наспроти фабриката Треска).

По враќањето во Гевгелија како младинец активно учествувал во работата на Народна техника односно секцијата за автомобилизам и моторциклизам која подоцна прераснува во Авто Мото Друштво “Гевгелија.”

Со доаѓањето на првите моторни возила во Гевгелија по отварањето на механичката работилница на Околискиот здрушен сојуз во Гевгелија (на локација позади денешната Аптека-7ми Ноември во Гевгелија) работи како автомеханичар во истата, а подоцна и како инструктор за обука на возачи.

Несреќно загинува во 1954 година, во негова чест АМД Гевгелија го менува името во АМД “ДИЧО ПАНОВ” Гевгелија од кога почнува да функционира надвор од рамките на Народна техника.

Дичо Панов – трубачки оркестар
(среден ред 9ти по ред од лево кон десно)

Дичо Панов

Дичо Панов –  (5ти по ред од десно кон лево)

АМСМ ДИЧО ПАНОВ

Амд Гевгелија – АМСМ ДИЧО ПАНОВ

https://www.facebook.com/amdgevgelija/https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМД Гевгелија – АМСМ ДИЧО ПАНОВ

Амд Гевгелија – соработка со амсм услуги

https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМСМ 

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!– Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.А

приклучни возила.

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС

ЧЛЕНСТВО И ВАШИОТ БИЗНИС НИКОГАШ НЕМА ДА ЗАСТАНЕ!

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!

 

АМСМ ЧЛЕНСТВО 

Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – 

Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.  ЕВРОПА ПРЕМИУМ
АВТОМОБИЛСКО
ПАТНИЧКО
ДОМАЌИНСКО 

Амд Гевгелија -АМСМ ДИЧО ПАНОВ

Амд Гевгелија – АМСМ ОСИГУРУВАЊЕ