Меѓународна возачка дозвола

МВД се издава на граѓани на Р. Македонија врз основа на нивната национална возачка дозвола. МВД се издава со максимален рок од 3 години и зависи рокот на важноста на националната возачка дозвола.

Потребни документи:

– Потврда од МВР дека нема забрана за управување со моторно возило
– лична карта или пасош
– возачка дозвола
– две фотографии (формат 35mm x 45mm)

цена: 845 денари

Меѓународни документи

Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата потребни се следниве документи:

  • Меѓународната возачка дозвола која се издава согласно со Меѓународната конвенција за сообраќај на патиштата, усвоена на 8 ноември 1968 година во Виена.
  • Одобрение за управување туѓо моторно возило кое се издава врз основа на овластувањата на АМД добиени од страна на FIA – организација којашто ги обединува сите Авто-Мото и Туринг Клубови, како и Здруженија на светско ниво.
  • Зелен картон
Технички преглед
034 218 987

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај.