Search

Почитувани корисници,
Мислењето на корисникот на услугата треба да биде императив во работата на давателот на услугата. Оттука, ќе го цениме Вашето мислење со цел за подобрување на услугите кон Вас преку доставени ЖАЛБИ, ПОФАЛБИ и СУГЕСТИИ за нашата работа.

АМСМ ЖАЛБИ ПОФАЛБИ СУГЕСТИИ

Амд Гевгелија – АМСМ ЖАЛБИ ПОФАЛБИ СУГЕСТИИ  

https://www.facebook.com/amdgevgelija/https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМД Гевгелија – АМСМ ЖАЛБИ ПОФАЛБИ СУГЕСТИИ

Амд Гевгелија – соработка со амсм услуги

https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМСМ 

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!– Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – 

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

 

ЧЛЕНСТВО И ВАШИОТ БИЗНИС НИКОГАШ НЕМА ДА ЗАСТАНЕ!

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛости и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – 

 
ПАТНИЧКО
ДОМАЌИНСКО 

Амд Гевгелија -АМСМ ЖАЛБИ ПОФАЛБИ СУГЕСТИИ 

Амд Гевгелија – АМСМ ОСИГУРУВАЊ