Станицата за технички преглед е идејно решение на Aura Invest од Гевгелија. Дипломираниот инжинер архитект Ѓоко Динев кој објектот го авторизира со несекојдневна архитектонска приказна на болид  на Formula 1 која ја симболизира нашата дејност и моторните возила во целина.

Објектот е со корисна површина од 810 m2 од кои:

  • 160 m2 автосервис за патнички моторни возила со продажен салон за авто гуми , моторни масла  и филтри
  • 180 m2 деловен простор
  • 470 m2 станица за технички преглед со административни простории

Темелите на објектот се поставени на 09.06.2006 гидина , а станицата за технички преглед е пуштена во работа на 11.03.2011 година.