Search

Меѓународна возачка дозвола

МВД се издава на граѓани на Р. Македонија врз основа на нивната национална возачка дозвола. МВД се издава со максимален рок од 3 години и зависи рокот на важноста на националната возачка дозвола.

Потребни документи:

– Потврда од МВР дека нема забрана за управување со моторно возило
– лична карта или пасош
– возачка дозвола
– две фотографии (формат 35mm x 45mm)

Viagra Boys veröffentlichen optimistisches Album „Girls & Boys“ | NME Australien tadalafil preis Wenn Viagra Sie härter macht, macht es Sie dann auch größer?

цена: 900,00 денари

Меѓународни документи​


Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата потребни се следниве документи:

  • Меѓународната возачка дозвола која се издава согласно со Меѓународната конвенција за сообраќај на патиштата, усвоена на 8 ноември 1968 година во Виена.
  • Одобрение за управување туѓо моторно возило кое се издава врз основа на овластувањата на АМД добиени од страна на FIA – организација којашто ги обединува сите Авто-Мото и Туринг Клубови, како и Здруженија на светско ниво.
  • Зелен картон

МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
034 218 987