Вонреден технички преглед

Вонреден технички преглед се врши кога униформиран полициски службеник ке го исклучи возилото од сообракај и ќе го упати на преглед поради организирани контроли или техничка неисправност битна за безбедноста на сообракајот.

Вонреден технички преглед може да се изврши и на натоварено возило и само на одредени системи, составни делови и самостојни технички единици за кои возилото се упатува на преглед.

Вонреден технички преглед се врши возило на кое е извршена поправка на системите, составните делови, самостојните технички единици, битни за безбедноста на сообракајот а кои биле оштетени при случување на сообракајна незгода.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
034 218 987

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај.

Бесплатни услуги

Технички преглед и регистрација на вашето моторно возило можете да извршите во станицата за Технички преглед на АМД “Гевгелија“ Гевгелија со што ги добивате следните бесплатни услуги:

  • Бесплатен превентивен технички преглед
  • Бесплатно балансирање на 2 гуми (само за патнички возила)
  • Бесплатна замена на масло и филтер за масло (за масло и филтери купени во автосервисот важи само за патнички возила)
  • Бесплатна замена на гуми и нивно балансирање (за гуми купени во автосервисот важи само за патнички возила)
  • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин (само за патнички возила)
  • Бесплатен шлеп на возило во дефект или оштетано во сообраќајка незгода до 40 км од цела територија на РМ за услуга извршена од АМСМ важи само за патнички возила