Продажба на моторни масла

Продажба на моторни масла

Промената на моторното масло на автомобилот е најбитен елемент во одржувањето на моторот, моторното масло го подмачкува и лади моторот што е есенцијално за исправна и долготрајна работа на моторот.

Автосервисот на АМД Гевгелија располага со моторни масла од брендовите ARAL, CASTROL, ELF, ENEOS, TOTAL, MOBIL, GM, FORD, PETRONAS, EUROLUB, REPSOL, COSMOS, PHANTEROL, VALVOLINE, MERCEDES, VOLKSWAGEN;

Купеното моторно масло од автосервисот на АМД Гевгелија бесплатно се заменува.