Search

Регистрација на увезено возило

Сопственикот на увезеното моторно возило за да учествува во сообраќај со истото, треба да изврши технички преглед на моторното возило во Станицата за технички преглед на АМД.

Постапката за регистрација на увезено(половно) моторно возило е следна:
– Сопственикот на увезеното моторно возило со документите од истото се упатува во Станицата за технички преглед на АМД врз основа на кои се врши идентификација на возилото и доколку не поседува хомологација се започнува процедура за истата, по изготвувањето на хомологацијата се врши технички преглед на возилото;
– На шалтерот во Станицата за технички преглед на АМД,за сопственикот се пополнува барање за регистрација;
– Со изготвените документи во Станицата за технички преглед новиот сопственик се упатува на шалтерот во МВР каде ги предава документите за проверка преку Интерпол па откако ќе се добие потврден одговор од Интерпол следува издавање на сообраќајна дозвола и регистарски ознаки(таблици);

Потребни документи за регистрација на увезено моторно возило се:

  • Странска сообраќајна дозвола од моторното возило (со превод од овластен судски преведувач и нотарска заверка);
  • Фактура или купопродажен договор за увезеното моторно возило (со превод од овластен судски преведувач и нотарска заверка);
  • Царинска декларација односно потврда за платени царински давачки;
  • Потврда за сообразност или Согласност за регистрација (хомологација);
  • Барање за регистрација (се изготвува во АМД);
  • Сметка или вирмански налози за платени надоместоци за регистрација;
  • Полиса за осигурување од автомобилска одговорност за моторното возило;
  • Уплата од 1200 МКД за регистарски таблици, 200 МКД за сообракајна дозвола и 100 МКД за административна такса на сметка на буџет на РМ;
  • Лична карта и лично присуство на сопственикот (за физички лица);
  • Лично присуство на овластено лице од правното лице (за правни лица) или полномоштво од овластено правно лице заверено на нотар за лицето кое во име на правното лице се овластува да го регистрира моторното возило.
РЕГИСТРАЦИЈА
034 218 987

Сопственикот на ново купеното моторно возило за да учествува во сообраќај со истото, треба да изврши регистрација на моторното возило во Станицата за технички преглед на АМД.

Бесплатни услуги

Технички преглед и регистрација на вашето моторно возило можете да извршите во станицата за Технички преглед на АМД “Гевгелија“ Гевгелија со што ги добивате следните бесплатни услуги:

  • Бесплатен превентивен технички преглед
  • Бесплатно балансирање на 2 гуми (само за патнички возила)
  • Бесплатна замена на масло и филтер за масло (за масло и филтери купени во автосервисот важи само за патнички возила)
  • Бесплатна замена на гуми и нивно балансирање (за гуми купени во автосервисот важи само за патнички возила)
  • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин (само за патнички возила)
  • Бесплатен шлеп на возило во дефект или оштетано во сообраќајка незгода до 40 км од цела територија на РМ за услуга извршена од АМСМ важи само за патнички возила