Зелена карта

Вид на возило Месечен Годишен
Патничко возило до 66 KW
1.850,00
3.690,00
Патничко возило над 66 KW
3.075,00
5.536,00
Влечни возила, специјални возила, моторцикли, приклучни и работни возила
/
5.536,00
Товарни возила и автобуси
/
17.222,00
Напомена: Важноста ма зелената карта е 12 месеци или во рамки на времетраењето на полисата за осигурување од автомобилска одговорност.

Меѓународни документи​

Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата потребни се следниве документи:

  • Меѓународната возачка дозвола која се издава согласно со Меѓународната конвенција за сообраќај на патиштата, усвоена на 8 ноември 1968 година во Виена.
  • Одобрение за управување туѓо моторно возило кое се издава врз основа на овластувањата на АМД добиени од страна на FIA – организација којашто ги обединува сите Авто-Мото и Туринг Клубови, како и Здруженија на светско ниво.
  • Зелен картон
МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
034 218 987