Search

А-тест на кука

Одобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден механички уред за спојување на моторните и приклучните возила -кука, е постапка за испитување на преправено возило во кое е вграден уредот.

          Со постапката се прави преглед дали уредот поседува хомологациска ознака од производителот, како уредот е вграден на возилото и функционалноста на инсталациите за сигнализација.

Потребни документи за отпочнување на постапка за одобрување на преправено возило со вграден механички уред за спојување на моторните и приклучните возила -кука:

 • Барање за А-тест (се пополнува во Станицата за технички преглед);
 • Сообраќајна дозвола од возилото или доказ за сопственост;
 • Записник за А-тест (се изготвува од страна на контролорите во Станицата за технички преглед);
 • Упатница за А-тест (Се издава од МВР до правно лице лиценцирано за вршење на А-тест);

По извршеното испитување, АМД Гевгелија издава потврда за сообразност за преправено/поправено возило и известување до МВР за внесување на преправката во сообраќајна дозвола.

Бесплатни услуги

Со извршен технички преглед на ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  корисниците на услуга ги добиваат следните бесплатни услуги:

 • Превентивен технички преглед во текот на регистрационата година (Важи за сите категории на возила);
 • Бесплатен шлеп до 40 км за дефектно или оштетено возило во сообраќајна незгода од цела територија на Р.Македонија за услуга користена од АМСМ;
 • Бесплатно балансирање на 2 гуми;
 • Бесплатна замена и балансирање на гуми купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна замена на филтер и масло за мотор, за филтер и масло купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • 20% попуст на работна рака за услуги користени во автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин;

Услугите може да ги користите во зависност од Вашите потреби. Со користење на бесплатните услуги на годишно ниово може да заштедите до 4.000,00 денари;