Search

ПТЕУ

Моторните возила во зависност од видот на јавниот превоз треба да исполнуваат Посебно техничко експлоатациони услови согласно техничките спецификации за возилата утврдени со Правилникот за единечно одобрување на возило заради обезбедување на квалитетен и безбеден превоз.

ПТЕУ е потребно за возилата кои се наменети за авто-такси превоз, автобусите, возилата за групен превоз на патници со 8+1 седиште, товарните  и приклучните возила кои можат да се тегнат со автобусите и товарните возила.

Потврдата за исполнување на посебните технички експлоатациони услови е потребна за добивање на лиценца за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.

Потребни документи за отпочнување на постапка/преглед за исполнување на ПТЕУ:

  • Барање за инспекција на возило за ПТЕУ (се пополнува во Станицата за технички преглед),
  • Сообраќајна дозвола од возилото;
  • Потврда за калибриран тахограф (за возилата кои законски треба да поседуваат тахограф)

Бесплатни услуги

Со извршен технички преглед на ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  корисниците на услуга ги добиваат следните бесплатни услуги:

  • Превентивен технички преглед во текот на регистрационата година (Важи за сите категории на возила);
  • Бесплатен шлеп до 40 км за дефектно или оштетено возило во сообраќајна незгода од цела територија на Р.Македонија за услуга користена од АМСМ;
  • Бесплатно балансирање на 2 гуми;
  • Бесплатна замена и балансирање на гуми купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
  • Бесплатна замена на филтер и масло за мотор, за филтер и масло купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
  • 20% попуст на работна рака за услуги користени во автосервисот на АМД Гевгелија;
  • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин;

Услугите може да ги користите во зависност од Вашите потреби. Со користење на бесплатните услуги на годишно ниово може да заштедите до 4.000,00 денари;