Search

Продолжување на регистрација

Сопственикот на моторното возило има обврска после истекот на важноста на регистрацијата да ја продолжи важноста на регистрацијата на моторното возило.

Постапката за продолжување на регистрацијата е следна:
– Сопственикот се упатува со возилото во Станицата за технички преглед на АМД каде се врши технички преглед за утврдување на техничката исправност на моторното возило;
– На шалтерот во Станицата за технички преглед на АМД сопственикот пополнува барање за регистрација;
– Сопственикот на моторното возило со целокупната документациа се упатува на шалтерот на МВР каде се врши продолжување на регистрацијата преку заверка на сообраќајната дозвола;

Потреби документи за продолжување на регистрацијата се:

 • Сообракајна дозвола од возилото;
 • Барање за продолжување на регистрацијата (се изготвува во АМД);
 • Доказ за техничка исправност на возилото (не постара од 30 дена);
 • Сметка или вирмански налози за платени надоместоци за регистрација;
 • Полиса за осигурување од автомобилска одговорност за моторното возило;
 • Потврда за баждирање на тахографот за товарни возила со носивост поголема од 5т.;
 • Лична карта и лично присуство на сопственикот (за физички лица);
 • Лично присуство на овластено лице од правното лице (за правни лица) или полномошто од овластено правно лице, заверено на нотар за лицето кое во ме на правното лице се овластува да ја продолжи регистрацијата на моторно возило.
РЕГИСТРАЦИЈА
034 218 987

Сопственикот на ново купеното моторно возило за да учествува во сообраќај со истото, треба да изврши регистрација на моторното возило во Станицата за технички преглед на АМД.

Бесплатни услуги

Со извршен технички преглед на ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  корисниците на услуга ги добиваат следните бесплатни услуги:

 • Превентивен технички преглед во текот на регистрационата година (Важи за сите категории на возила);
 • Бесплатен шлеп до 40 км за дефектно или оштетено возило во сообраќајна незгода од цела територија на Р.Македонија за услуга користена од АМСМ;
 • Бесплатно балансирање на 2 гуми;
 • Бесплатна замена и балансирање на гуми купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна замена на филтер и масло за мотор, за филтер и масло купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • 20% попуст на работна рака за услуги користени во автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин;

Услугите може да ги користите во зависност од Вашите потреби. Со користење на бесплатните услуги на годишно ниово може да заштедите до 4.000,00 денари;