Search

Услуги

АМД Гевгелија на 20.11.2023 година се стекна со Сертификат за Акредитација Бр.ИТ-137 издаден од Институтот за акредитација со кој се потврдува дека се исполнети барањата на Стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:2012, тип А за следните дејности:

 • Одобрување на возила L, M, N, O, T, R, C, S;
 • Одобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден:
 • Уред за погон на возилото на течен нафтен гас (ТНГ),
 • Заштитни фолии или обоени стакла,
 • Механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (кука);
 • Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и број на шасија);
 • Инспекција на аналогни и дигитални тахографи;
 • Инспекција на подготвеност на возилата за сообраќај (ЦЕМТ-ЕКМТ);
 • Инспекција за исполнување на посебно техничко експлоатациони услови ПТЕУ;

АМД Гевгелија на ден __ __ 2024 година од страна на Министерството за Економија доби Овластување за Техничка служба од тип __ __ ____ за горенаведените дејности.

Бесплатни услуги

Со извршен технички преглед на ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  корисниците на услуга ги добиваат следните бесплатни услуги:

 • Превентивен технички преглед во текот на регистрационата година (Важи за сите категории на возила);
 • Бесплатен шлеп до 40 км за дефектно или оштетено возило во сообраќајна незгода од цела територија на Р.Македонија за услуга користена од АМСМ;
 • Бесплатно балансирање на 2 гуми;
 • Бесплатна замена и балансирање на гуми купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна замена на филтер и масло за мотор, за филтер и масло купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • 20% попуст на работна рака за услуги користени во автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин;

Услугите може да ги користите во зависност од Вашите потреби. Со користење на бесплатните услуги на годишно ниово може да заштедите до 4.000,00 денари;