Продажба на филтри

Продажба на филтри

Филтрите во автомобилот за улје, гориво, воздух и кабина секојдневно ги штитат виталните компоненти на возилото. Со правилна и редовна замена на филтрите обезбедуваме правилна и долготраен животен век на сите витални делови на автомобилот.

Филтерот за улје го штити моторот и го прочистува улјето од саѓи и честици од метал кои настануваат при согорувањето и трошењето на деловите од моторот.

Филтерот за воздух ги блокира сите контаминанти и го прочистува воздухот кој влегува се всисува во моторот на возилото. Осигурува проток на воздух во моторот битен за квалитетно согорување на горивото со што се обезбедува правилна и ефективна работа на моторот.

Филтерот за гориво го пречистува горивото од било какви нечистотии кои се наоѓаат во него и ги заштитува компоненти на моторот битни за исправни работа.

Филтерот за кабина го прочистува воздухот кој влегува во кабината, тој го штити здравјето на патниците од габички и микроорганизми. Ефективен филтер за кабина ќе придонесе за квалитетен воздух за дишење што е особено важно доколку патниците се алергични или имаат проблем со плучата или дишните патишта.

Автосервисот на АМД Гевгелија располага со филтри за улје, воздух, гориво и кабина кои се менуваат при вршење на мал сервис на звтомобилот.

За  купените филтри од автосервисот на АМД Гевгелија се одобрува 20% попуст на работната рака при нивна замена.