Search

Продажба на филтри

Продажба на филтри

Филтрите во автомобилот за улје, гориво, воздух и кабина секојдневно ги штитат виталните компоненти на возилото. Со правилна и редовна замена на филтрите обезбедуваме правилна и долготраен животен век на сите витални делови на автомобилот.

Филтерот за улје го штити моторот и го прочистува улјето од саѓи и честици од метал кои настануваат при согорувањето и трошењето на деловите од моторот.

 

Филтерот за воздух ги блокира сите контаминанти и го прочистува воздухот кој влегува се всисува во моторот на возилото. Осигурува проток на воздух во моторот битен за квалитетно согорување на горивото со што се обезбедува правилна и ефективна работа на моторот.

Филтерот за гориво го пречистува горивото од било какви нечистотии кои се наоѓаат во него и ги заштитува компоненти на моторот битни за исправни работа.

Филтерот за кабина го прочистува воздухот кој влегува во кабината, тој го штити здравјето на патниците од габички и микроорганизми. Ефективен филтер за кабина ќе придонесе за квалитетен воздух за дишење што е особено важно доколку патниците се алергични или имаат проблем со плучата или дишните патишта.

Автосервисот на АМД Гевгелија располага со филтри за улје, воздух, гориво и кабина кои се менуваат при вршење на мал сервис на звтомобилот.

За  купените филтри од автосервисот на АМД Гевгелија се одобрува 20% попуст на работната рака при нивна замена.

АМСМ продажба на филтри 

Амд Гевгелија – АМСМ продажба на филтри  

https://www.facebook.com/amdgevgelija/https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМД Гевгелија – АМСМ продажба на филтри 

Амд Гевгелија – соработка со амсм услуги

https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМСМ 

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!– Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.А

Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС

ЧЛЕНСТВО И ВАШИОТ БИЗНИС НИКОГАШ НЕМА ДА ЗАСТАНЕ!

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!

 

АМСМ ЧЛЕНСТВО 

Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – 

Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.  ЕВРОПА ПРЕМИУМ
АВТОМОБИЛСКО
ПАТНИЧКО
ДОМАЌИНСКО 

Амд Гевгелија -АМСМ продажба на филтри 

Амд Гевгелија – АМСМ ОСИГУРУВАЊЕ