Search

ЈАВЕН ПОВИК бр.7 – За изработка на паркинг рампи за велосипед

АМД Дичо Панов Гевгелија преку проектот Гевгелија – Вело град кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (РеЛОаД2), финансирана од Европската Унија, а спроведена од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр.6 – За набавка и монтажа на урбана опрема

за набавка и монтажа на урбана опрема    Општи одредби   1.1 Набавувач: АМД Дичо Панов Гевгелија со седиште на ул.Филип Втори Македонски бр.8   1480 Гевгелија, тел: 034-213-987; 1.2  Предмет на набавката: Набавка и монтажа на урбана опрема за потребите на проектот Гевгелија Вело град спортска манифестација од натпреварувачки карактер Гевгелиски Велотлон; 1.3 Место за […]