ЈАВЕН ПОВИК бр.6

за набавка и монтажа на урбана опрема    Општи одредби   1.1 Набавувач: АМД Дичо Панов Гевгелија со седиште на ул.Филип Втори Македонски бр.8   1480 Гевгелија, тел: 034-213-987; 1.2  Предмет на набавката: Набавка и монтажа на урбана опрема за потребите на проектот Гевгелија Вело град спортска манифестација од натпреварувачки карактер Гевгелиски Велотлон; 1.3 Место за […]