Search

Гевгелиски Велотлон 2024

Информации за Гевгелиски Велотлон 2024 (втор по ред)

12 Мај 2024 Година

Кратко видео од Велотлонот 2023 – ТВ Нова

Кратко видео од Велотлонот 2023 (снимка од дрон) – Ѓорѓе Ризов

Превземи правилник

Превземи согласност родител/старател

Локација

Локација на Настанот

Кратка информација за Гевгелискиот Велотлон

ГЕВГЕЛИСКИ ВЕЛОТЛОН 2024

Гевгелиски Велотлон е комбиниран натпревар на возење на велосипед по Off road патека, совладување на препреки и трчање по ридска патека.

Право на учество имаат натпреварувачи-полнолетни граѓани на Република Македонија од обата пола, но и натпреварувачи со навршени 14 години со согласност на родител/старател.

Максимален број на учесници е 150 натпреварувачи кои се натпреваруваат во 4 категории во машка и женска конкуренција, 14-18 години, 18-35 години, 35-55 години и 55 + години;

Котизацијата за Гевгелискиот Велотлон изнесува 600,00 денари;

Вкупниот наградниот фонд изнесува 48.000,00 денари.

Вкупната должина на патеката изнсува 5600 метри од кои 4640 метри за Off road возење велосипед (во две фази), 880 метри за трчање (во две фази) и совладување на 6 препреки во должина од 80 метри.

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски

Зоран Кајтазов

ОБЈАВИ ЗА 
ГЕВГЕЛИСКИ
ВЕЛОТЛОН 2024