Search

ГЕВГЕЛИСКИ ВЕЛОТЛОН 2024

Недела 12- ти Мај, 2024, по втор пат на „off road“ патеката во должина од 5,600 метри, специјално изградена во месноста Курија, крај Негорските Бањи се одржа Гевгелискиот Велотлон 2024 (втор по ред).

46 натпреварувачи од Гевгелија, Богданци, Штип, Скопје, Куманово, Македонски Брод, Прилеп, Радовиш, Велес, Штип, Кичево, Негорци, Миравци и Неготино, пред голем број гледачи, се натпреваруваа во возење на велосипед, совладување на препреки и трчање по ридска патека.

Да се потсетиме на случувањата!

Резултати 2024

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Во вкупно време се засметуваат и негативните поени од неправилно совладана и од воопшто несовладана препрека изразени во секунди а кои се додаваат на оствареното време.

Мини Галерија 2024

Кратка информација за Гевгелискиот Велотлон

ГЕВГЕЛИСКИ ВЕЛОТЛОН 2024

Гевгелиски Велотлон е комбиниран натпревар на возење на велосипед по Off road патека, совладување на препреки и трчање по ридска патека.

Право на учество имаат натпреварувачи-полнолетни граѓани на Република Македонија од обата пола, но и натпреварувачи со навршени 14 години со согласност на родител/старател.

Максимален број на учесници е 150 натпреварувачи кои се натпреваруваат во 4 категории во машка и женска конкуренција, 14-18 години, 18-35 години, 35-55 години и 55 + години;

Котизацијата за Гевгелискиот Велотлон изнесува 600,00 денари;

Вкупниот наградниот фонд изнесува 48.000,00 денари.

Вкупната должина на патеката изнсува 5600 метри од кои 4640 метри за Off road возење велосипед (во две фази), 880 метри за трчање (во две фази) и совладување на 6 препреки во должина од 80 метри.

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски

Зоран Кајтазов

ОБЈАВИ ЗА 
ГЕВГЕЛИСКИ
ВЕЛОТЛОН 2024