Благодарница за Авто сервис “Парк Плус“ Гевгелија

Со отварањето на новата Станица за технички преглед сопствениците на моторни возила со извршениот технички преглед на нивното патничко моторно возило добиваат и купончиња за користење на бесплатни автомеханичарски услуги. Како во Станицата за технички преглед не се завршени сите предвидени содржини помеѓу кои и сопствен автосервис за брзи автомеханичарски услуги, друштвото до отварање на […]