Search

Одржана работилница за велосипедизам во ОУ Крсте Мисирков во Гевгелија

Согласно предвидените активности по Проектот Гевгелија Вело град на 23.03.2023 година се одржа работилница за велосипедизам и во Основното Училиште Крсте Мисирков Гевгелија.

Присутните ученици пројавија посебен интерес за време на самата работилница, истата беше проактивна, на неа присутните ученици преку квиз прашања на крајот од работилницата можеа да одговорат на одредени прашања кои претходно се обработуваа на работилницата.

За посебна пофалба е Основното Училиште крсте Мисирков кое во школскиот двор има голем број на рампи за паркирање на велосипеди, а можевме да се увериме дека учениците за доаѓање на училиште користат велосипед видно од паркираните преку 50-тина велосипеди.

На сите учесници на работилницата им беше поделен и Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот а беше најавен и спортскиот настан од натпреварувачки карактер Гевгелиски Велотлон.

Гевгелија Велотлон 2023

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски - Проект Менаџер

Зоран Кајтазов - Проект Асистент

ОБЈАВИ ЗА ГЕВГЕЛИЈА
ВЕЛО ГРАД


Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 -ReLOaD2 е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).