Search

Отстапени на користење велосипедски паркинг рампи

АМД Дичо Панов Гевгелија кој го спроведуваше проектот Гевгелија Вело Град по завршувањето на проектот на 31.05.2023 година на Општина Гевгелија и ги отстапи на користење 10-те велосипедски паркинг рампи со вкупен капацитет за 60 велосипеди кои ги користеше за време спортскиот настан со натпреварувачки карактер Гевгелиски Велотлон.

Отстапената велосипедска инфраструктура Општина Гевгелија ќе ја распореди на места во општината и градот Гевгелија каде смета дека е најмногу потребна.

Чинот на отстапување на велосипедските паркинг рампи беше искористен и за работна средба со Градоначалникот на Општина Гевгелија Андон Сарамандов на која се разговараше и за понатамошните активности за подигање на свеста за поголемо користење на велосипеди, планирање и изградба на  велосипедска инфраструктура, планирање и организација на спортски настани за велосипедизам, надградба на Велотлон патеката во месноста Курија каде се одржа првиот Гевгелиски Велотлон, активности со кои ќе се даде поддршка на формираниот Гевгелија Точак Клуб за средување на клубските простории и организација на вело активности.

На средбата Градоначалникот беше информиран дека АМД Дичо Панов Гевгелија покренува иницијатива за регистрација и воспоставување на Велотлон патеката како планинска патека согласно Законот за планински патеки која обединува активности за пешачење, трчање и off road возење на велосипед.

На средбата беше изразено задоволството од спроведениот Проект Гевгелија Вело Град и организираниот несекојдневен спортски настан Гевгелиски Велотлон за кој Градоначалникот посака истиот да прерасне во традиција.

Гевгелија Велотлон 2023

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски - Проект Менаџер

Зоран Кајтазов - Проект Асистент

ОБЈАВИ ЗА ГЕВГЕЛИЈА
ВЕЛО ГРАД


Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 -ReLOaD2 е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).