Search

Нова бесплатна услуга „Корисничка Поддршка“

Новата услуга на сите наши корисници на услуга им овозможува самостојно да извршат регистрација на системот за „Корисничка Поддршка“ со што системот овозможува:

-Целосен преглед на возилата во сопственост на корисникот на услугата;

-Статус дали возилото е регистрирани или не;

-Денови до истек на регистрацијата;

-Информирање со SMS и E-mail порака 30 дена пред истек на регистрацијата;

-Самостојна пресметка на цена за регистрација на возило (без осигурување од АО);

-Симнување на налозите за регистрација, ПТЕУ, ЦЕМТ за правни лица (репрезентативен примерок);

-Мое салдо, – состојба на финансиска картица со можност за печатење на извештај и фактури за искористени услуги;

-Мои сервиси, – состојба на извршени сервиси во автосервисот на АМД Гевгелија и можност за печатење на извештај и фактури од извршени сервиси;

 

Саморегистрација на нашата web страна https://amdgevgelija.mk/ може да изврши секое правно или физичко лице кое користи услуга во Станицата за технички преглед и автосервисот на АМД Гевгелија ДОО Гевгелија на следниот линк: https://amdgevgelija.24×7.mk/Account/Login.aspx

Технички Преглед

Play Video

Сервис на Возила

Play Video

Последни Информации