Search

Контролор во Станица за технички преглед

Потребни квалификации:

 • ВСС машинска струка насока Моторни возила;
 • Возачка дозвола најмалку Б категорија;
 • 3 (три) години работно искуство од областа на моторните возила;
 • Познавање на работа со компјутери Microsoft Office пакетот;
 • Основно познавање на англиски јазик;

Професионални знаења и способности:

 • Организациски и комуникациски способности;
 • Работа под притисок и кратки рокови;
 • Индивидуална тимска работа;
 • Иницијативност, посветеност, амбициозност; 
 • Подготвеност за работа во динамична атмосвера;

Работни задачи:

 • Испитување на техничката исправност на возилата, подготовка на документација за регистрација, селекција, набавка и администрирање на материјали за автосервис;

Работен однос:

 • Определено на 1 (една) година со можност за трансформација на работниот однос на неопределено работно време;

Почетна нето плата:

 • По договор;

Поволности од работен однос

 • Животно осигурување;
 • Регрес за годишен одмор;
 • Новогодишен бонус;

Работно време:

 • Полно работно време (40 часови неделно);
 • Понеделник-Петок од 08-16 часот;
 • Сабота по договор;

Заинтересираните кандидати да го достават своето CV на E-mail: amd@amdgevgelija.mk или на адреса АМД “Гевгелија” Гевгелија ул.Филип Втори Македонски бр.8 Гевгелија.

За дополнителни информации контакт број: 070-225-227;

Технички Преглед

Play Video

Сервис на Возила

Play Video

Последни Информации