АМД Гевгелија

EBD (Electronic brakeforce distribution)

          Безбедното возење е главен фокус на производителите на возила веќе подолго време. Тие вложија милиони во развивањето на безбедносни технологии. Едно од неодамнешните  подобрувања на безбедносен план е токму EBD.

            Електронска дистрибуција на силата на кочење (EBD) е технологија која што се применува во системот за кочење во автомобилската индустрија со која автоматски се распределуваат силите на кочење за секое тркало посебно врз основа на условите на патот (надолнина – нагорнина; кривина – правец;), брзината на движење, тежината во возилото и сл.
Коефициентот на триење на тркалата се менува во различни просторно временски интервали па оттаму се наметна и потребата за адекватна распределба на кочните сили.

            Основата на технологијата ја сочинуваат сензори поставени на сите четири тркала кои  дистрибуираат информации до модул (ECU) кој ги обработува и дава output наредби за распределба на силите на кочење.

            Целта на употребата на EBD технологијата е да се оптимизираат перформансите во однос на моќ за кочење и стабилоста на возилото. Успешното функционирање на ваквата технологија е секогаш „во пар“со работата на ABS системот.

Стручни Објави

EBA (Emergency brake assist)

Сообраќајот како систем по својот состав е хетероген, составен од најразлични видиви возила, возачи, патишта и временски услови во кои се одвива

Повеќе »

ABS (Anti-lock braking system)

ABS (Anti-lock braking system) е електронско-хидрауличен механизам, кој со спречување на блокирање на тркалата го скратува запирниот пат и овозможува промена на правец на возење при нагло кочење .

Повеќе »

ESP (Electronical stability program )

Ве води на сигурна страна во сите критични ситуации, на тој начин што автоматски сопира поединечни тркала и така го води возилото кон вистинската коловозна

Повеќе »