Авто гуми со проверен квалитет

АМД Гевгелија на задоволство на своите потрошувачи за купените гуми од Автосервисот обезбедува бесплатна монтажа, балансирање и вентил за секоја гума.

Нова можност за легализација

Правните лица и граѓаните кои поседуваат такви возила а доколку сакат да отпочнат процес за легализација и утврдување на сопственички статус…

Контролор во Станица за технички преглед

Потребни квалификации: ВСС машинска струка насока Моторни возила; Возачка дозвола најмалку Б категорија; 3 (три) години работно искуство од областа на моторните возила; Познавање на работа со компјутери Microsoft Office пакетот; Основно познавање на англиски јазик; Професионални знаења и способности: Организациски и комуникациски способности; Работа под притисок и кратки рокови; Индивидуална тимска работа; Иницијативност, посветеност, […]

ГЕВГЕЛИСКИ ВЕЛОТЛОН 2023

Недела 7- ми Мај, 2023, по прв пат на „off road“ патеката во должина од 4,750 метри, специјално изградена во месноста Курија, крај Негорските Бањи се одржа Гевгелискиот Велотлон 2023. 42 натпреварувачи од Гевгелија, Богданци, Штип, Скопје, Битола, Куманово, Македонски Брод, Кавадарци, Струга, Радовиш, Велес, Струмица, Кратово и Неготино, пред голем број гледачи, се натпреваруваа […]