АКТИВНОСТИ

Активностите на АМД Дичо Панов Гевгелија за реализација на проектот Гевгелија Вело град продолжуваат со предвидената динамика. Така по завршување на повикот за ангажирање на механизација веќе се отпочнати активности за равнење на делот од полигонот каде ќе бидат поставени препреките кои натпреварувачите во рамки на спортската манифестација (комбиниран натпревар на возење велосипед по Off […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.5

 За ангажирање на механизација АМД Дичо Панов Гевгелија преку проектот  Гевгелија – Вело град кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (РеЛОаД2), финансирана од Европската Унија, а спроведена од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) објавува Општи одредби  1.1 Набавувач: АМД Дичо Панов Гевгелија со седиште […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.4

За изработка мултимедијално анимирано 3D видео Општи одредби   1.1 Набавувач: АМД Дичо Панов Гевгелија со седиште на ул.Филип Втори Македонски бр.8   1480 Гевгелија, тел: 034-213-987; 1.2  Предмет на набавката: Изработка на мултимедијално видео за потребите на проектот Гевгелија Вело град спортска манифестација од натпреварувачки карактер Гевгелиски Велотлон; 1.3 Времетраење на мултимедијалното анимирано 3D видео: […]

Зголемен капацитет на автосервисни услуги

За неполна една година работа на автосервисот на АМД Гевгелија кој се наоѓа во сутеренските простории во Станицата за технички преглед на друштвото поради зголемен обем на работа и пресрет на потребите на корисниците на услуга е монтирана уште една двостолбна дигалка со што е зголемен капацитетот на услуги во автосервисот посебно сервисните услуги на […]

Јавен Повик Бр.2 Изработка На Елаборат За Поставување На Урбана Опрема

АМД “ДИЧО ПАНОВ” Гевгелија преку проектот “Гевгелија-Вело град” кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), финансирана од Европска Унија, а спроведена од Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) објавува.

Јавен Повик Бр.1 Изработка На Кратко Видео И Презентација

АМД “ДИЧО ПАНОВ” Гевгелија преку проектот “Гевгелија-Вело град” кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), финансирана од Европска Унија, а спроведена од Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) објавува.

Мал сервис на автомобилот

Вообичаено додека возилото е под гаранција го сервисираме во определените сервисни периоди, но по истекот на гаранцијата определен број на сопственици моторни возила ги сервисираат по потреба.

Благодарница за Авто сервис “Парк Плус“ Гевгелија

Во изминатите години Авто сервис “Парк Плус“ од Гевгелија и неговиот сопственик Томислав Ристов несебично и на високо професионално ниво му ја даваа оваа логистичка поддршка на Авто Мото Друштвото “Дичо Панов“ Гевгелија