Search

Контролор во Станица за технички преглед

Потребни квалификации: ВСС машинска струка насока Моторни возила; Возачка дозвола најмалку Б категорија; 3 (три) години работно искуство од областа на моторните возила; Познавање на работа со компјутери Microsoft Office пакетот; Основно познавање на англиски јазик; Професионални знаења и способности: Организациски и комуникациски способности; Работа под притисок и кратки рокови; Индивидуална тимска работа; Иницијативност, посветеност, […]