Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот

За потребите на Проектот Гевгелија Вело град на АМД Дичо Панов Гевгелија кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во западен Балкан 2 ReLOaD2, која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) е изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот. Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија. Обработените добри практики се само патоказ кон какви идејни решенија треба да се стремиме во создавањето на услови за велосипедизмот во Општина Гевгелија. спушти прирачник
Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот
Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија.

Технички Преглед

Play Video

Сервис на Возила

Play Video

Последни Информации