Search

Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот

За потребите на Проектот Гевгелија Вело град на АМД Дичо Панов Гевгелија кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во западен Балкан 2 ReLOaD2, која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) е изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот. Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија. Обработените добри практики се само патоказ кон какви идејни решенија треба да се стремиме во создавањето на услови за велосипедизмот во Општина Гевгелија. спушти прирачник
Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот
Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија.
Гевгелија Велотлон 2023

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски - Проект Менаџер

Зоран Кајтазов - Проект Асистент

ОБЈАВИ ЗА ГЕВГЕЛИЈА
ВЕЛО ГРАД


Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 -ReLOaD2 е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).