Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот

За потребите на Проектот Гевгелија Вело град на АМД Дичо Панов Гевгелија кој се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во западен Балкан 2 ReLOaD2, која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) е изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот. Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија. Обработените добри практики се само патоказ кон какви идејни решенија треба да се стремиме во создавањето на услови за велосипедизмот во Општина Гевгелија. спушти прирачник
Изработен Прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот
Прирачникот обработува добри практики од областа на велосипедизмот од Европски градови, градови од Западен Балкан и добри практики од Република Македонија.
Print Friendly, PDF & Email
Гевгелија Велотлон 2023

Лице за контакт и повеќе информации

Виктор Гавровски - Проект Менаџер

Зоран Кајтазов - Проект Асистент

ОБЈАВИ ЗА ГЕВГЕЛИЈА
ВЕЛО ГРАД


Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 -ReLOaD2 е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).